Σεμινάριο Καρδιαγγειακής Εκπαίδευσης – Καρδιαγγειακή Ανεπάρκεια, Πνευμονική Υπέρταση

 

Event information

Ημερομηνίες διεξαγωγής:
2 & 3 Δεκεμβρίου 2017
 
Τόπος διεξαγωγής:
Ξενοδοχείο Du Lac, Ιωάννινα
 
Οργάνωση:
Β΄ Καρδιολογική Κλινική Τμήματος Ιατρικής Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
 
 

User Consent

In order to use our services by viewing or downloading material from our webpage, you consent that you are a healthcare professional