Σημείωση:
Ο συγκεκριμένος διαδικτυακός τόπος που επισκεφτήκατε φιλοξενεί φωτογραφικό υλικό και βιντεοσκοπήσεις με επιστημονικό υλικό συνεδρίων.

Εφόσον έχετε κάποια αντίρρηση/ένσταση για το υλικό που συμπεριλαμβάνεται (φωτογραφικό ή βιντεοσκόπημένο) παρακαλούμε επικοινωνήστε με ένα μέλος της ομάδας CONFERRE στο This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Note: 

This website includes photography and filming of the scientific events.

If you have any concerns, please contact  to a member of the CONFERRE team at This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

 

In order to use our services by viewing or downloading material from our webpage, you consent that you are a healthcare professional