Αντιμετώπιση ανευρυσμάτων κοιλιακής και θωρακικής αορτής - ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ & ΛΗΨΗ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

Event information

Ημερομηνίες διεξαγωγής:
19 & 20 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018
 
Τόπος διεξαγωγής:
DIVANI CARAVEL ATHENS
 
Οργάνωση:

Ιστιτούτο Αγγειακών Παθήσεων
Σε συνεργασία με:
Αγγειοχειρουργική Κλινική Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
Αγγειοχειρουργική Κλινική Πανεπιστημίου Πατρών
 
 
 
 
 

Σεμινάριο Καρδιαγγειακής Εκπαίδευσης – Καρδιαγγειακή Ανεπάρκεια, Πνευμονική Υπέρταση

 

Event information

Ημερομηνίες διεξαγωγής:
2 & 3 Δεκεμβρίου 2017
 
Τόπος διεξαγωγής:
Ξενοδοχείο Du Lac, Ιωάννινα
 
Οργάνωση:
Β΄ Καρδιολογική Κλινική Τμήματος Ιατρικής Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
 
 

Τα φαρμακευτικά φυτά από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα

Event information

Ημερομηνίες διεξαγωγής:
Σάββατο, 4 Νοεμβρίου 2017
 
Τόπος διεξαγωγής:
Αίθουσα «Γεώργιος Μυλωνάς», Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
 
Οργάνωση:
Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων