ΗΠΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ

Event information

Ημερομηνίες διεξαγωγής:
16 Ιουνίου 2018
 
Τόπος διεξαγωγής:
Ξενοδοχέιο Grand Serai, Ιωάννινα
 
Οργάνωση:
Ινστιτούτο Εσωτερικής Παθολογίας & Ηπατο-Γαστρεντερολογίας (ΙνΕΠΗΓ)
 
 
Ιστοσελίδα:
 
Κατεβάστε
 
 
 
Online Υπηρεσίες 
 
 
Photos                                               Available
 

*Η Εγγραφή στις εργασίες της εκδήλωσης είναι Δωρεάν

Σημείωση:
Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης ενδέχεται να υπάρχει φωτογράφηση και μαγνητοσκόπηση. Το υλικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί στα κοινωνικά δίκτυα που σχετίζονται με την εν λόγω εκδήλωση. Για οποιαδήποτε διευκρίνηση/αντίρρηση/ένσταση παρακαλούμε επικοινωνήστε με ένα μέλος της ομάδας CONFERRE.