Εαρινή συνάντηση Οφθαλμολογικής Εταιρείας Δυτικής Ελλάδος – Πελοποννήσου

Event information

Ημερομηνίες διεξαγωγής:
28 Απριλίου 2018
 
Τόπος διεξαγωγής:
Ξενοδοχείο Du Lac, Ιωάννινα
 
Οργάνωση:
Οφθαλμολογική Εταιρεία Δυτικής Ελλάδος & Πελοποννήσου
Πρόεδρος: Καθηγητής Χ. Καλογερόπουλος
Οφθαλμολογική Κλινική Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
Διευθυντής: Καθηγητής Ι. Ασπρούδης


Σε συνεργασία με:
Οφθαλμολογική Κλινική Τμήματος Ιατρικής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ιστοσελίδα:
 
Κατεβάστε
 
 
 
 
 
 
 
Online Υπηρεσίες
 
Photos                                                Available
 
Social media
 
 
 
Newsletters
 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν τις περιλήψεις των εργασιών τους (100 λέξεις) στο email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. το αργότερο έως και τις 26 Μαρτίου 2018.

*Η Εγγραφή στις εργασίες της εκδήλωσης είναι Δωρεάν

Σημείωση: Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης ενδέχεται να υπάρχει φωτογράφηση και μαγνητοσκόπηση για λόγους ασφαλείας. Το υλικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί στα κοινωνικά δίκτυα που σχετίζονται με την εν λόγω εκδήλωση. Για οποιαδήποτε διευκρίνηση/αντίρρηση/ένσταση παρακαλούμε επικοινωνήστε με ένα μέλος της ομάδας CONFERRE.

Χορηγούνται 8 Μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης (CME- CPD credits) από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο